Mystik i mörkret

Följ med på en naturupplevelse utöver det vanliga!
När skymningen faller följer vi med för att leta efter paddor, insekter och andra varelser som rör sig i natten. Med ultraljudsdetektorns hjälp pejlar vi in fladdermöss mellan trädkronorna när mörkret sänker sig och på det belysta lakanet samlas allt fler nattflyn. Med en portion tur kan vi också få syn på Europas största skalbagge – ekoxen – innan det blivit mörkt.

2021 erbjuds aktiviteten tillsammans med Naturum Ottenby och Länsstyrelsen Kalmar län vid tre tillfällen, och är därför gratis:

9 juni 22–00 Albrunna lund naturreservat
16 juni 22–00 Grytsjöns naturreservat
27 juli 21–00 Station Linné

Pris: gratis!
Guider: Pav Johnsson och Dave Karlsson
Föranmälan: 0485–385 84 eller via info@stf-stationlinne-se

Eventuell avbokning ska ske minst en dag innan aktiviteten äger rum.
TIPS! Ta gärna med ficklampa. 

Gruppbokning
Dessa aktiviteter finns också bokningsbar för grupper april–oktober. Priset är 4 500 kr inklusive moms för upp till 15 personer, för fler personer tillkommer 200 kr/person (barn gratis). Vi rekommenderar  att ni bokar två guider för fler än 15 personer. Reducerade priser för skolklasser.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2021

Biologiska mångfaldens dag är utlyst av FN:s sekretariat för konventionen om biologisk mångfald (CDB) och infaller alltid den 22 maj. Syftet är att uppmärksamma bevarandet av naturens mångfald. Mängder med aktiviteter ordnas i Sverige och världen och Station Linné är givetvis också med på tåget – men med anledning av pandemin erbjuder vi 2021 endast upptäckter på egen hand!

Tipspromenad och Artbingo – 10–18
Vid kortsidan till vår butik ställer vi fram allt det du behöver för att gå en tipspromenad i den biologiska mångfaldens tecken, och försöka greja en full rad i vår för tiden och platsen väl anpassat artbingo. Ta gärna med egen penna och fika gärna i vår härliga trädgård!

Alla aktiviteter via Station Linné denna dag är gratis, men i dessa nedstängda tider behöver vi alt stöd vi kan få. Tycker du att det är viktigt med öländsk biologisk forskning, och framtida guidningar, så stötta oss gärna genom ett bidrag, litet som stort. Swisha till 123 635 94 00, eller sätt in en donation på Stiftelsen Station Linnés insamlingskonto, via bankgiro 673–1426. Märk talongen med ”Framtid” och glöm inte att ange din epost-adress. Du kan också bli medstiftare. Läs mer här!
 
Följ Biologiska mångfaldens dag 22 maj på Facebook för att se aktiviteter över hela Sverige.

Orkidévandringar

Möt orkidéer som luras, bedrar och förför.
Under maj och början av juni gör vi vandringar på Ölands Stora Alvar när orkidéprakten är som störst. Under guidningen utforskar vi orkidéernas spännande värld, full av skönhet och överraskningar. På grund av pandemin är antalet platser starkt begränsat, och vid fortsatt hög smittspridning kan evenemanget ställas in.

Orkidévandringar våren 2021
Tid:
klockan 10–12. Vandringarna utgår från Station Linné.

Lördag 8 maj – guide: Ulla-Britt Andersson  Inställd!
Söndag 9 maj – guide: Pav Johnsson
Torsdag 13 maj – guide: Lars-Göran Danielsson
Lördag 15 maj – guide: Lars-Göran Danielsson
Söndag 16 maj – guide: Lars-Göran Danielsson
Lördag 22 maj – guide:  Ulla-Britt Andersson 
Söndag 23 maj – guide: Thorsten Jansson
Lördag 29 maj– guide: Ulla-Britt Andersson
Söndag 30 maj
– guide: Thorsten Jansson
Lördag 5 juni– guide: Ulla-Britt Andersson
Söndag 6 juni – guide: Thorsten Jansson

Pris: vuxen 240 kr,  barn (6–16) 60 kr
Föranmälan: 0485–385 84 eller via info@stationlinne.se
Boka direkt: gå direkt till bokningen

Denna aktivitet är mycket populär! 
Betalning fungerar både med kontant, Swish eller kort (samt via faktura om det skulle behövas). Eventuell avbokning ska ske minst en dag innan aktiviteten äger rum.

Gruppbokning
Vi anordnar gärna orkidévandringar för grupper. Programmet kan då också förlängas till en halvdag med besök vid våtmarker och möjlighet att se över 15 olika orkidéarter.

Pris 4 500 kr inkl moms för grupp upp till 15 personer, för fler personer tillkommer 240 kr/person (barn gratis). Halvdag 5 900 kr inkl moms. Vi rekommenderar att ni bokar två guider för fler än 20 personer. Reducerade priser för skolklasser.

2021 års program

Programpunkter läggs in allt eftersom de är klara. Beroende på pandemins utveckling kan aktiviteter ställas in, detta meddelas då i god tid. (Eventuell avbokning ska ske minst en dag innan aktiviteten äger rum).

Du kan boka och betala din vandring direkt på hemsidan.
Gå direkt till bokningen.

8 maj

10–12

Orkidévandring

Inställd!

9 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

13 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

15 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

16 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

22 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

22 maj

10–18

Biologiska mångfaldens dag

Drop in!

23 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

29 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

30 maj

10–12

Orkidévandring

Anmälan

5 juni

10–12

Orkidévandring

Anmälan

6 juni

10–12

Orkidévandring

Anmälan

8 juni

22–00

Mystik i mörkret – Grytsjön

Anmälan

9 juni

22–00

Mystik i mörkret – Albrunna lund

Anmälan

23 juni

21.30–00

Ekoxar och fladdermöss – Horns kungsgård

Anmälan

1 juli

10–12

Ölands största järnåldersby

Anmälan

2 juli

22–23

Bland gastar och småfolk

Anmälan

7 juli

10–12

Fjärilsvandring

Anmälan

13 juli

22–23

Bland gastar och småfolk

Anmälan

bestäm själv datum, minst 6 personer

12–16

Matvandring – öländska smaker

 

27 juli

21–00

Mystik i mörkret

Anmälan

Mån, ons, fre
28 juni – 30 juli

10–12

Humlans naturspanare

 
       

2 aug

10–12

Fjärilsvandring

Anmälan

5 aug

10–12

Ölands största järnåldersby

Anmälan


Håll utkik efter ytterligare aktiviteter (t ex Nattens fångst) på vår Facebook-sida, ring eller mejla in för att veta när något mer är på gång!

Betalning sker kontant, med kort, swish eller mot faktura.

Upptäck södra Öland

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen söderut sträcker sig ett underskönt landskap och en unik kulturbygd. Området upptogs år 2000 på Unescos lista över världsarv. Anledningen är att Södra Ölands odlingslandskap i grunden är annorlunda än andra platser på jorden. Dels för att kalkberggrunden, det milda klimatet och öns geografiska läge har resulterat i unika förutsättningar för livet på ön. Men också på grund av ölänningarnas mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern.

Ett av de bästa sätten att uppleva vårt världsarv är att vandra eller cykla i det. Totalt finns det över 140 km vandringsleder på södra Öland. Läs mer om södra Ölands vandringsleder sodraoland.com/hela-sodra-oland-ar-ett-varldsarv/vandra-i-varldsarvet/ 

Stora Alvaret
Stora Alvaret är 260 kvadratkilometer stort (motsvarar cirka 43 300 fotbollsplaner) och täcker ungefär en femtedel av Öland. Mer än hälften av Stora Alvaret består av tunna jordar eller hällmarker. På dessa delar har det aldrig kunnat växa buskar eller skog. Däremot har det tidvis funnits skogsdungar där jordarna är tjockare. Klimatet, berggrunden och människan med sina betesdjur är de faktorer som skapat det alvar vi ser idag. Alvaren på Öland kan ge intryck av att vara opåverkade av människan men betesdjuren är helt nödvändiga för att denna unika miljö skall finnas kvar. Idag finns närmare 40 000 betesdjur på ön. Flera växter är unika för Öland, som Ölands solvända och Alvarmalört. Det finns även 35 olika arter av orkidéer på ön. Trots Ölands ringa storlek finns här 70 % av Sveriges alla insekter, inte minst en helt unik fjärilsfaun. 

Gråborg mellan Algutsrum och Norra Möckleby
Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största ringmurar i sitt slag. De äldsta delarna av borgen är anlagd under järnåldern (500-talet) och har använts ända fram till slutet av 1600-talet. Intill borgen finns en medeltida kapellruin Sankt Knuts Kapell och byn Borg med ett välhävdat odlingslandskap. En av gårdarna i byn har här sin gårdsbutik.

Sandby borg i Södra Sandby
Vid Sandby borg på Ölands ostkust har flera spektakulära fynd påträffats; rika smyckesgömmor bestående spännen i brännförgyllt silver utförda i germansk djurstil I och hundratalet pärlor och bjällror. Många av glaspärlorna har sitt ursprung i det romerska medelhavsområdet. I samband med utgrävningarna har kvarlevor efter minst tio obegravda människor påträffats. Än så länge har endast 1,3 % grävts ut, men det står klart att skattgömmorna och människoskeletten är samtida och delar av ett mycket kort händelseförlopp. Händelserna representerar ett fruset ögonblick ur historien.

Capellagården i Vickleby
En hantverksskola för gestaltande arbete grundad 1960, av möbelarkitekten Carl Malmsten. Vid sidan om utbildning i hantverk inom möbel, textil och keramik bedrivs också en ekologisk trädgårdsutbildning och en plantskola med örtagård, rosengård, fruktträdgård samt grönsaksodling. Sommartid anordnas en utställning, där studenternas arbete visas. Sommartid är café och butik öppna. Läs mer på www.capellagarden.se.

Nunnedalen söder om Vickleby
En lövskogsremsa på kanten av västra landborgen. Under våren är marken täckt av blå-, vit- och gulsippor. Här växer också vårlök samt flera arter av nunneört. Murgrönan breder ut sig över ett stort område och slingrar sig upp för många av de högresta ek- och askstammarna. 

Naturreservatet Beijershamn i Stora Frö
I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad och den började snabbt slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Beijershamn ur bruk.

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden en unik miljö med blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Beijershamn är en av Ölands viktigaste fågellokaler, både under häcknings- och flyttningstid. 

Eketorps borg i Eketorp
Sveriges enda återuppbyggda fornborg. Den första borgen byggdes på 300-talet under en period av välstånd på Öland. För att försvara sina ägodelar gick ett 20-tal hushåll samman och uppförde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent. Här erbjuds guidningar, brödbak, pilbågsskytte och annat historiskt pyssel, flera för barn. De dagar man har öppet är alla husen och museet öppna. I entrébyggnaden finns butik och mindre utställningar. Läs mer på www.eketorpsborg.se.

Naturrum Ottenby
Ett besökscenter som ligger i ett av Sveriges vackraste naturområden. Här finns information inför besöket i Ottenby naturreservat. De öppnar då våren är på väg och flyttfåglarna återvänder och avslutar säsongen med höstlovsaktiviteter i slutet av oktober/början av november då fåglarna flyttat söderut igen. I utställningen får man en inblick i fåglarnas liv, inte minst när det gäller deras imponerande förflyttningar över jordklotet. Utöver naturum finns restaurang Fågel Blå och möjlighet att uppleva ringmärkning på nära håll tillsammans med personalen på Ottenby fågelstation. Läs mer på naturumottenby.se.

Ottenby fågelstation 
Vid fågelstationen bedrivs en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar, fåglarnas svar på klimatförändringar samt fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner.

Fyren Långa Jan 
Med en höjd på 42 meter är Långe Jan landets högsta fyr. 197 trappsteg leder upp till toppen och utsikten över Östersjön och södra Öland är överväldigande! Ett besök här är uppskattat av både vuxna och barn. 

Våra naturguidningar

På Station Linné organiserar vi egna unika naturguidningar mellan maj och slutet av augusti. I maj när orkidéerna blommar och fåglarna anländer till Öland så kan du följa med oss på en av våra orkidé- eller fågelturer.

Klicka här för årets program.

På sommaren är det perfekt att utforska blommande ängar, leta efter fjärilar eller ta en vandring på Alvaret med en av våra guider. Barnen får sin alldeles egna naturupplevelse i ”Humlans naturspanare” under sommaren.

För en upplevelse utöver det vanliga; se då till att inte missa ”Mystik i mörker”, en kvällsaktivitet där vi söker efter fladdermöss, nattfjärilar och andra nattdjur. Dessa turer är på svenska, men de flesta guider kan berätta för engelsktalande gäster.

Just nu är vi i inne på slutspurten i arbetet med program för 2021. Inom kort (mars) kommer vi att presentera årets vandringar här.

Vandringsleder

Det finns tre fantastiskt fina vandringsleder med utgångspunkt från Station Linné. 2 km, 3 km och 6,5 km. Inplastade kartor med text finns i skåpet på stationens västra gavel där informationstavlorna sitter. Om du vill ha ditt alldeles eget exemplar så kan du även ladda ner kartor och informationstext för varje vandringsled – bra om du vill göra anteckningar!

Gröna slingan, 2 km
Vandringsslingan börjar och slutar vid Station Linné (1). Det är en medelsvår, ca 2 km lång slinga som tar ca en timme att gå. Bra skodon rekommenderas. Tänk på att inte beträda åkermark, gå därför i kanten! Följ blågrön markering och läs gärna skyltarna.
Ladda ner karta och text för Gröna slingan

Vandringsled 3 km

Vandringsleden börjar och slutar vid Station Linné (1). Det är en medellätt, ca 3 km lång naturstig som tar ca en timme att gå. Bra skodon rekommenderas. Håll dig i möjligaste mån på stigen! Stigen är tydlig och markerad med gula pilar. och tillsammans med noterna i texten till kartorna ska det inte vara några problem att hitta runt.
Ladda ner karta och text för 3 km-slingan

Tengöleden 6,5 km
Denna 6,5 km långa vandring slingrar sig genom historiska kulturmarker, extremt artrika lövskogar och det unika Stora Alvaret – kort sagt: under vandringens lopp får du uppleva det mesta och det bästa av Ölands natur och dolda historia! Den ca 6,5 km långa, medelsvåra vandringen börjar och slutar vid Station Linné (1). Vandringsleden är markerad med röda pilar och under de inledande kilometrarna är stigen mycket tydlig och mycket lätt att följa. Ute på Stora Alvaret finns inga stigar, men trots detta ska de avslutande kilometrarna i det platta och öppna landskapet inte innebära några problem. De öländska korna som betar på Alvaret kan ibland upplevas som lite väl nyfikna, men om du ignorerar dem så tröttnar de snart.Bra skodon rekommenderas, men om det inte har regnat alldeles nyligen eller är väldigt vått ute så räcker det gott med lågskor. Räkna med att det kommer att ta 3-4 timmar att ta sig runt – det finns mycket att titta på och undersöka i den öländska naturen – så glöm inte att ta med dig något att dricka. Eller varför inte en matsäck? Sällan smakar väl maten så gott som under en välförtjänt rast och vila ute i det fria.
Ladda ner karta och text för Tengöleden

Boka direkt

På den här sidan kan du boka rum direkt.

Vi tar också emot bokningsförfrågningar via boende@stationlinne.se och telefon 0485–302 26.

Rumspriserna gäller för den som inte är medlem i STF. Medlemmar betalar 50:- mindre per natt och person. Är du medlem kryssar du i det i beställningsformuläret och anger ditt medlemsnummer i steget efter, samtidigt med namn och adress. Du kan också köpa medlemskap direkt av oss på Station Linné under din vistelse här. Du får då STF-rabatten avdragen från rumspriset i efterhand. Läs mer om STF-medlemskap här. 

Hitta till oss

Klicka på bilden för att öppna i Google maps.

Ta tåget till Kalmar Central och sedan buss till Skogsby, hållplatsen Ölands Folkhögskola. Resan tar ungefär 40 minuter, inklusive ett byte vid Ölands Köpstad. Från Ölands Folkhögskola följer du väg 136 söderut i 1 kilometer innan du är framme på STF Station Linné.

Under sommaren är ett alternativ att hyra cykel på Kalmar Central och ta cykelfärjan från Skeppsbron, 500 meter från järnvägsstationen, till Färjestaden. Hyrcykeln kan lämnas på flera platser runt om på Öland. Från hamnen är det knappt 6 kilometer till STF Station Linné.

Om du vill vandra till oss kan du gå Mörbylångaleden som startar vid Ölands Turistbyrå, precis vid Ölandsbrons fäste. Den första etappen är 18 kilometer och slutar på STF Station Linné.

Besök www.kalmarlanstrafik.se för att se de exakta tiderna för buss och färja. 

Kommer du med bil så kör av E22 till väg 136 och passera över Ölandsbron. Tag andra avfarten till höger (söderut) på väg 136 mot Mörbylånga och Ottenby. Fortsätt förbi ICA Almérs och genom byarna Torslunda och Skogsby.

Cirka en kilometer söder om Ölands Folkhögskola, som ligger längst söderut i Skogsby, ser du vår skylt på vänster sida av vägen. Sväng av mot vänster och parkera framför stationen. Stig ur bilen och njut av utsikten över Kalmarsund.

GPS-kordinater STF Station Linné: N 56° 37.154′, E 16° 29.889’

Öppna karta.

STF:s hållbarhetslöften

STF:s hållbarhetslöften (klicka här) utgör en viktig grund för STF Station Linnés arbete. Vid sidan av dessa finns det ytterligare några saker med vårt hållbarhetsarbete att framhålla:

• Genom forskningen som bedrivs på Station Linné gynnar vi Ölands unika natur. De långa forskningsserier som finns ger unika kunskaper om miljö- och klimatförändringar.

• Vårt arbete bidrar till en hållbar framtid. All verksamhet syftar till att gynna den biologiska mångfalden.

• I mer än 20 år har en av stationens inriktningar varit att sprida kunskap och intresse kring Ölands unika natur och växtliv. Det gör vi genom guidade vandringar, temadagar och genom att ta emot skolklasser och barngrupper. 

• Vi är mycket försiktiga med vattenförbrukning. Grundvattnet på Öland är en begränsad tillgång. Grundorsaken till detta är en kombination av geologi, topografi och avvattning genom diken och kanaler. 

• Vi verkar i samklang med de gröna näringarna. Mörbylångadalen som breder ut sig strax nedanför landborgskanten utgör ett av vårt lands allra bördigaste jordbruksområden. Här finns många stora och framgångsrika jordbruk.

• Vi verkar med respekt gentemot UNESCO:s världsarv Södra Ölands Odlingslandskap vilket vi gränsar till.