Kort presentation

Station Linné är ett öländskt forskningscentrum som funnits sedan 1963. Vi ägs av en ideell stiftelse.

Idag bedriver vi egen forsknings- och utbildningsverksamhet året runt. Station Linné är också ett slags ”forskarhotell” som nyttjas av flera svenska och utländska forskningsprojekt. Vårt största forskningsprojektet var Svenska Malaisefälleprojektet. Vi samlade in mer än 25 miljoner insekter och hittade flera tusen nya arter för Sverige – hälften av dessa är dessutom nya för vetenskapen.

Forskning för folket

Station Linné har som uttalat mål att sprida kunskap om den forskning som bedrivs här. Arbetet riktar sig dels till barn i ”Humlans naturspanare”, men vi ordnar också naturguidningar om orkidéer, fladdermöss, Alvaret och mycket annat som matvandringar med öländska smakprover, arkeologiska/historiska guidningar till ”Gamla Skogsby”, Ölands största järnåldersby, som ligger några hundra meter från stationen.

Kanske var det härifrån mördarna som utförde massakern i ”Sandby borg” kom…

Eftersom forskningsstationen ligger mitt i ett av Sveriges allra artrikaste områden – där den lummiga Mittlandskogen möter Stora Alvarets vidder – är våra vandringsleder som utgår från Station Linné också några av landets i särklass intressantaste ”promenadstigar”. 

Bo med forskare

Vi erbjuder också boende. Vi har 28 rum med egen dusch och toalett i vårt nya hus, uppfört 2021. Här ges alla en unik möjlighet att träffa högt meriterade forskare och studenter från hela världen och ta del av deras unika kunskaper. Den som har hört en insektsforskarexpertnörd gå på om hur genitalierna på något litet kryp särskiljer det från ett annat litet kryps intimare delar och vad det får för konsekvenser, förvånas över hur fascinerande något så till synes ointressant kan vara…

Det unika för Station Linné är att vi erbjuder möjligheten för vanliga människor att träffa vanliga forskare. Och samma möjlighet för de ovanliga i respektive kategori.

Förtroendevalda i Föreningen Station Linné

Valda till och med våren 2021:

På 2 år:
Lena Wennersten, ordförande
Elisabeth Almgren
Anna-Karin Borg-KarlssonFolke K Larsson
Bertil Lundgren
Jessica Mo, kassör

På 1 år:
Pav Johnsson
Gunhild Kullenberg
Anne Wilks
Lennart Ågren

På 3 år:
Dave Karlsson, vice ordförande

Styrelsesuppleanter
Karin Bengtsson
Fredrik Ronquist
Börje Ekstam
Lisa Tengö
Stefan Andersson

Revisorer
Ordinarie: Cajsa Lindberg och Erik Cardfelt
Suppleanter:  och Jörgen Danielsson och Elisabeth Cima

Valberedning
Jan Landin (sammankallande)
Veronika Johansson
Honor Prentice

Representanter i styrelsen för Stiftelsen Station Linné
Gunhild Kullenberg
Göran Hoppe

Styrelsemöten 2020–2021
• Lördag 26 september 09.00–12.00 med efterföljande höstmöte kl. 13.00
• Lördag 21 november kl. 09.30–12.00.
• Lördag 20 februari 2021 kl. 09.30–12.00
• Lördag 22 maj kl. 09.00–12.00 med efterföljande årsmöte från kl. 13.00.

Station Linné AB

Stiftelsen Station Linné äger ett bolag som driver den praktiska verksamheten vid Station Linné, det handlar om allt från butik, försäljning och rumsuthyrning, till guideverksamheten och administration av forskningsprojekt.
 
Bolagsstyrelse
Ulrik Brandén (ordföranden)
Dave Karlsson (sekreterare)
Pav Johnsson (ledamot)
Erik Cardfelt (ledamot)
Anne Wilks (ledamot)
Ingela Fredriksson (suppleant)

Stiftelsen Station Linné

Till skillnad från många andra fältstationer drivs Station Linné av en fristående stiftelse. Det ger bättre möjligheter att verka för och bland folket, samtidigt som det skapar en oberoende och unik mötesplats för forskare och forskningsintresserade. Som fristående stiftelse kan Station Linné driva en bredare verksamhet än annars och bidra till att ny kunskap sprids snabbare i samhället.

Station Linné ligger strategiskt placerad i utkanten av Alvaret och Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, intill Mittlandsskogens sydligaste utlöpare. Den invigdes 1963 och användes ursprungligen för banbrytande forskning kring insekters och växters doftsignaler. Idag är forskningen bland annat inriktad på Sveriges insektsfauna, pollinationsbiologi och växtekologi. Sedan början på 2000-talet driver stationen även en omfattande publik verksamhet för alla åldrar.

Station Linné byggdes av Uppsala universitet med bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. När universitetets engagemang i Station Linné minskade för några år sedan beslöt en grupp forskare, studenter och andra entusiaster att Station Linné kunde utvecklas bättre som en fristående institution. Den 12 januari 2008 bildades Föreningen Station Linné, som successivt tog över verksamheten. Den 19 december 2009 bildades Stiftelsen Station Linné med syfte att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling. Stiftelsen äger och förvaltar stationsfastigheten sedan 1 maj 2010.

Under de mer än tio år som stiftelsen drivit Station Linné har stora om- och tillbyggnader gjorts. Både södra och östra flygeln har byggts om och renoverats. Och under 2020 lades grunden till det nya boende med 28 rum som öppnade 1 maj 2021.

På sikt hoppas vi kunna bygga till Station Linné för att få plats för mer forskning och fler boende. Stiftelsen Station Linnés tillgångar kommer från privatpersoner, föreningar, företag, Medstiftare och Gynnare som donerat allt från 20 kronor till 50 000 kronor till stiftelsen. Det är dessa donationer som gör det möjligt att driva och utveckla Station Linné. Kom med du också och gör en värdefull insats för forskning, utbildning och miljöarbete i Sverige!

Medstiftarna och Gynnarna blir också livstidsmedlemmar i Föreningen Station Linné.
Din donation sätts in på Stiftelsen Station Linnés insamlingskonto bankgiro 673–1426. Märk talongen med ”Framtid” och glöm inte att ange din epost-adress. Det går utmärkt att bli Medstiftare eller Gynnare genom att sätta in mindre belopp i omgångar eller genom månatliga överföringar.

För mer information om att bli Medstiftare eller Gynnare, kontakta oss på telefon 0485-385 84 eller på info@stationlinne.se. Du kan även swisha ditt bidrag på 123 635 94 00. För enklare swishinbetalning kan du välja att använda QR-koden.

Vår första insamlingskampanj började 2008 och ledde till att Station Linné kunde köpas loss. Den andra insamlingskampanjen gjorde att vi kunde köpa marken norr om den ursprungliga fastigheten. Och sedan har det fortsatt på samma sätt under hela 10-talet. 2019 invigdes den nya butiken och caféet och butiken, ett resultat av donationer. 2020 kunde ett helt nytt fryshus sättas igång för att hålla vår världsunika insektssamling i minus 18 grader. Bygget finansierades med insamlade medel. Under våren 2021 kör vi igång vårt DNA-laboratorium som vi fått som gåva av välvilliga gynnare.

Bidragsgivare

Station Linné drivs av en fristående stiftelse och är helt beroende av stödet från privatpersoner, företag och andra för sin verksamhet. Alla gåvor är viktiga! Många små gåvor blir sammanlagt stora belopp. Genom åren har donationer inkommit från ett antal medstiftare, som donerat minst 10 000 kronor och gynnare, som donerat minst 50 000 kronor. Gör en viktig insats för svensk grundforskning och gå med som medstiftare du också!

Gynnare:
Sven Britton, Stockholm
Familjen Ronquist, Åkersberga
Dave Karlsson, Färjestaden
Jan Landin, Linköping
Anne Wilks, Färjestaden 
Björn och Marie Widén, Lund 
Catrin och Mathias Jaschhof, Färjestaden
Erik Ringberg

Medstiftare 2008–2013
Kajsa Glemhorn, Kalmar
Anne Wilks & Carin Bruce, Färjestaden – ”Till minne av Nils Bruce”
Agneta och Ulf Glemhorn, Ljungsbro
Pav Johnsson, Kalmar
Miljöpartiet i Mörbylånga
Karin Olsson och Erik Cardfelt, Färjestaden
Naturskyddsföreningen Öland
Ölands Ornitologiska Förening
Karin Bengtsson, Visby
Stockholms entomologiska förening
Carina Olsson, Huddinge
Anna Tolstoy, Uppsala
Sten och Gullvy Jonsson, Storvreta
Jan P. Bakker, Groningen, Nederländerna
Honor Prentice, Lund
Stefan Andersson, Lund
Helena Andersson, Kalmar
Familjen Rosén, Uppsala
Familjen Anderzén, Saxnäs
Pål Axel Olsson, Lund
Göran Hoppe, Uppsala
Åke och Ingar Bruce, Uppsala
Hans Wigzell, Stockholm
Leif Ekvalls minne, c/o Björn Kumlien, Stockholm
Ölands Botaniska Förening
Thomas Wiebe, Lund ”Till minne av Nils och Herta Wiebe”
Carita och Per Brinck, Lund
Familjen Magnusson, Påboda
Jan Tengös minne, c/o Lisa Tengö, Färjestaden
Mörbylånga kommun
Anneka Anderssons minne

Medstiftare 2013–
Graciela Rusch och Christian Andersson, Trondheim, Norge 
Marie och Göran Norregårdh, Kalmar
Heidi Dobson, Walla Walla, WA, USA
Mareike Kiupel, Kalmar 
Meike Schuppenhauer, Tyskland
Gösta Törnqvist
Rune Bertil Eriksson
Bert Viklunds minne, c/o Henry Gudmundson, Tyresö
Stefan Björn, Nybro
Alan Dufberg, Limhamn
Per-Olof Wickman 
Sven Fransén, Göteborg
Birgitta & Bernt Andersson, Färjestaden
Jan Florén och familj, Träslövsläge
Rasmus Hovmöller, Vällingby 
Gunnar Bergström, Göteborg
Inga & Bertil Almgrens minne, c/o Elisabeth Almgren, Bromma 
Till minne av Anders Martinsson
Två anonyma bidragsgivare 
Till minne av Håkan Tegelström c/o Honor Prentice, Lund
Folke K. Larsson, Stockholm
Källhedens vänner
Kajsa och Bertil Magnusson, Kalmar
Ove Berglund, Stockholm
Göran Collert, Stockholm

För mer information om att bli Medstiftare eller Gynnare, kontakta oss på telefon 0485-385 84 eller på info@stationlinne.se.

Du kan även swisha ditt bidrag på 123 635 94 00.

För enklare swishinbetalning kan du välja att använda QR-koden.

Föreningen Station Linné

Föreningen Station Linné bildades 2008 med syftet att verka för forskningsstationens fortsatta verksamhet och inriktning. Föreningens främsta funktion är att informera om stiftelsen och dess verksamhet, samla in medel till verksamheten samt allmänt verka för dess ändamål.

Föreningen värnar om att Station Linné ska fortleva, utvecklas och fortsätta producera förstklassig biologisk forskning och sprida kunskap.

Ta del i utvecklingen och stöd oss genom att bli medlem eller gåvogivare! Vi arrangerar årligen flera föreläsningar och aktiviteter och håller våra medlemmar och supportrar informerade om vad som är på gång.

Medlemskap i Föreningen Station Linné
Vuxen 100 kr/år
Stödmedlem 500 kr/år

Medlemsavgift betalas via bankgiro 254–8246, Föreningen Station Linné.

Du kan även swisha medlemsavgiften: 123 377 01 04. Ange namn, e-postadress och skriv vad inbetalningen avser.

För enklare swishinbetalning kan du välja att använda relevant QR-kod.