Förtroendevalda i Föreningen Station Linné

Valda till och med våren 2021:

På 2 år:
Lena Wennersten, ordförande
Elisabeth Almgren
Anna-Karin Borg-KarlssonFolke K Larsson
Bertil Lundgren
Jessica Mo, kassör

På 1 år:
Pav Johnsson
Gunhild Kullenberg
Anne Wilks
Lennart Ågren

På 3 år:
Dave Karlsson, vice ordförande

Styrelsesuppleanter
Karin Bengtsson
Fredrik Ronquist
Börje Ekstam
Lisa Tengö
Stefan Andersson

Revisorer
Ordinarie: Cajsa Lindberg och Erik Cardfelt
Suppleanter:  och Jörgen Danielsson och Elisabeth Cima

Valberedning
Jan Landin (sammankallande)
Veronika Johansson
Honor Prentice

Representanter i styrelsen för Stiftelsen Station Linné
Gunhild Kullenberg
Göran Hoppe

Styrelsemöten 2020–2021
• Lördag 26 september 09.00–12.00 med efterföljande höstmöte kl. 13.00
• Lördag 21 november kl. 09.30–12.00.
• Lördag 20 februari 2021 kl. 09.30–12.00
• Lördag 22 maj kl. 09.00–12.00 med efterföljande årsmöte från kl. 13.00.

Föreningen Station Linné

Föreningen Station Linné bildades 2008 med syftet att verka för forskningsstationens fortsatta verksamhet och inriktning. Föreningens främsta funktion är att informera om stiftelsen och dess verksamhet, samla in medel till verksamheten samt allmänt verka för dess ändamål.

Föreningen värnar om att Station Linné ska fortleva, utvecklas och fortsätta producera förstklassig biologisk forskning och sprida kunskap.

Ta del i utvecklingen och stöd oss genom att bli medlem eller gåvogivare! Vi arrangerar årligen flera föreläsningar och aktiviteter och håller våra medlemmar och supportrar informerade om vad som är på gång.

Medlemskap i Föreningen Station Linné
Vuxen 100 kr/år
Stödmedlem 500 kr/år

Medlemsavgift betalas via bankgiro 254–8246, Föreningen Station Linné.

Du kan även swisha medlemsavgiften: 123 377 01 04. Ange namn, e-postadress och skriv vad inbetalningen avser.

För enklare swishinbetalning kan du välja att använda relevant QR-kod.