Kort presentation

Station Linné är ett öländskt forskningscentrum som funnits sedan 1963. Vi ägs av en ideell stiftelse.

Idag bedriver vi egen forsknings- och utbildningsverksamhet året runt. Station Linné är också ett slags ”forskarhotell” som nyttjas av flera svenska och utländska forskningsprojekt. Vårt största forskningsprojektet var Svenska Malaisefälleprojektet. Vi samlade in mer än 25 miljoner insekter och hittade flera tusen nya arter för Sverige – hälften av dessa är dessutom nya för vetenskapen.

Forskning för folket

Station Linné har som uttalat mål att sprida kunskap om den forskning som bedrivs här. Arbetet riktar sig dels till barn i ”Humlans naturspanare”, men vi ordnar också naturguidningar om orkidéer, fladdermöss, Alvaret och mycket annat som matvandringar med öländska smakprover, arkeologiska/historiska guidningar till ”Gamla Skogsby”, Ölands största järnåldersby, som ligger några hundra meter från stationen.

Kanske var det härifrån mördarna som utförde massakern i ”Sandby borg” kom…

Eftersom forskningsstationen ligger mitt i ett av Sveriges allra artrikaste områden – där den lummiga Mittlandskogen möter Stora Alvarets vidder – är våra vandringsleder som utgår från Station Linné också några av landets i särklass intressantaste ”promenadstigar”. 

Bo med forskare

Vi erbjuder också boende. Vi har 28 rum med egen dusch och toalett i vårt nya hus, uppfört 2021. Här ges alla en unik möjlighet att träffa högt meriterade forskare och studenter från hela världen och ta del av deras unika kunskaper. Den som har hört en insektsforskarexpertnörd gå på om hur genitalierna på något litet kryp särskiljer det från ett annat litet kryps intimare delar och vad det får för konsekvenser, förvånas över hur fascinerande något så till synes ointressant kan vara…

Det unika för Station Linné är att vi erbjuder möjligheten för vanliga människor att träffa vanliga forskare. Och samma möjlighet för de ovanliga i respektive kategori.