Station Linné AB

Stiftelsen Station Linné äger ett bolag som driver den praktiska verksamheten vid Station Linné, det handlar om allt från butik, försäljning och rumsuthyrning, till guideverksamheten och administration av forskningsprojekt.
 
Bolagsstyrelse
Ulrik Brandén (ordföranden)
Dave Karlsson (sekreterare)
Pav Johnsson (ledamot)
Erik Cardfelt (ledamot)
Anne Wilks (ledamot)
Ingela Fredriksson (suppleant)