Förtroendevalda i Föreningen Station Linné

Valda till och med våren 2021:

På 2 år:
Lena Wennersten, ordförande
Elisabeth Almgren
Anna-Karin Borg-KarlssonFolke K Larsson
Bertil Lundgren
Jessica Mo, kassör

På 1 år:
Pav Johnsson
Gunhild Kullenberg
Anne Wilks
Lennart Ågren

På 3 år:
Dave Karlsson, vice ordförande

Styrelsesuppleanter
Karin Bengtsson
Fredrik Ronquist
Börje Ekstam
Lisa Tengö
Stefan Andersson

Revisorer
Ordinarie: Cajsa Lindberg och Erik Cardfelt
Suppleanter:  och Jörgen Danielsson och Elisabeth Cima

Valberedning
Jan Landin (sammankallande)
Veronika Johansson
Honor Prentice

Representanter i styrelsen för Stiftelsen Station Linné
Gunhild Kullenberg
Göran Hoppe

Styrelsemöten 2020–2021
• Lördag 26 september 09.00–12.00 med efterföljande höstmöte kl. 13.00
• Lördag 21 november kl. 09.30–12.00.
• Lördag 20 februari 2021 kl. 09.30–12.00
• Lördag 22 maj kl. 09.00–12.00 med efterföljande årsmöte från kl. 13.00.