NABiS-programmet

NABiS-programmets Masterkurs 2021 (5 hp)
Insekter: inventering och bestämning

9–27 augusti 2021

Masterkursen Insekter: inventering och bestämning/Insects: Inventory and Identification ingår i det Nordiska masterprogrammet Nordic Academy of Biodiversity and Systematic Studies (NABiS) men kan läsas fristående. NABiS är ett samarbete mellan universiteten i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Köpenhamn, Århus, Bergen, Oslo och Tromsö. Syftet är att på bästa sätt tillvarata den samlade kompetensen inom biologisk systematik, biodiversitet och bioinformatik hos de samverkande universiteten. Lärarna representerar Nordens mest erfarna experter inom sina respektive områden och dina kurskamrater kan komma från alla de inblandade lärosätena. NABiS-programmet ger dig en Master of Science med inriktning mot forskning och biologisk yrkesverksamhet där systematik, evolution och informatik kombineras. Frånsett vissa bestämningskurser – som är förlagda till relevanta forskningsstationer – är undervisningen helt web-baserad. 

Insekter hör till de allra mest artrika och diversa grupperna bland jordens biota. Kursen Insekter: inventering och bestämning syftar till att ge en avancerad introduktion till insektsstudier i allmänhet och till terminologi, metoder och processer som gäller insekternas morfologi, mångfald och beteende. Du kommer att träffa några av landets mest kunniga entomologer och du kommer dessutom att få en djupare inblick i ett av Svenska artprojektets mest omtalade och framgångsrika projekt: Svenska Malaisefälleprojektet. Du kommer att få lära dig att särskilja alla insektsordningar, och inte minst kommer du att få en unik och fördjupad inblick i de megadiversa insektsordningarna Hymenoptera, Diptera och Coleoptera.

Undervisningen bedrivs med utgångspunkt från Enheten för Zoologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm men är i sin helhet förlagd till Station Linné som är en fältstation utanför Skogsby på centrala Öland, i direkt anslutning till några av landets mest artrika och spektakulära miljöer. Som elev på kursen erbjuds du ett specialpris för boendet i nya, fräscha rum på Station Linné. Samtliga våra rum är numera utrustade med såväl dusch som egen toalett! Priset är satt till låga 1.750 kr/student i delat tvåbäddsrum, eller 2.950 kr för enkelrum. Priset är fast och oberoende av hur många dagar eleven använder rummet under kursperioden. Om pandemin fortfarande i augusti håller landet i sitt grepp och med bibehållna coronarestriktionerna som följd så kommer med största sannolikhet alternativet med delat rum att strykas. Det är givetvis helt okej att lösa boendet på egen hand också. Observera att avgiften måste vara betalad senast den 15 juli. Självhushåll gäller på stationen. Egen laptop rekommenderas men är inget krav.

Kursen ges på engelska.

The course covers:
• Insect diversity, phylogeny and evolution
• Comparative insect morphology and terminology
• Molecular methods in the study of the insect fauna
• Construction and use of identification keys
• Collecting and preparation techniques
• Project planning and inventory methodology

After the course you will:
• Be able to describe the insect diversity, evolution and phylogenetic relations
• Understand the insects’ structure and have good knowledge about the terminology of insects’ morphology
• Know how molecular methods are used to explore the insect fauna
• Recognize all insect orders and the most common of the insect families
• Be able to construct and use identification keys

Course literature
Gullan, PJ & Cranston, P S: Insects: An outline of Entomology, Chapman & Hall (appr. 600 SEK) (Academic standard textbook) OR as a free pdf!

Or:
Grimaldi, D & Engel, M S: Evolution of the Insects, Cambridge University Press (big, beautiful and up-to-date book, contains far more than the present course is able to cover, but strongly recommended for anyone with an interest in insects. Out of print, but might be available as used for appr. 1 600 SEK.)

And:
Various online identification keys and handouts (links will be posted before beginning of course).

COURSE INFORMATION (pdf)

COURSE FLYER

SCHEDULE (OBS! 2020)

Further information and application (application code: SU-56387)