Stiftelsen Station Linné

Till skillnad från många andra fältstationer drivs Station Linné av en fristående stiftelse. Det ger bättre möjligheter att verka för och bland folket, samtidigt som det skapar en oberoende och unik mötesplats för forskare och forskningsintresserade. Som fristående stiftelse kan Station Linné driva en bredare verksamhet än annars och bidra till att ny kunskap sprids snabbare i samhället.

Station Linné ligger strategiskt placerad i utkanten av Alvaret och Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, intill Mittlandsskogens sydligaste utlöpare. Den invigdes 1963 och användes ursprungligen för banbrytande forskning kring insekters och växters doftsignaler. Idag är forskningen bland annat inriktad på Sveriges insektsfauna, pollinationsbiologi och växtekologi. Sedan början på 2000-talet driver stationen även en omfattande publik verksamhet för alla åldrar.

Station Linné byggdes av Uppsala universitet med bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. När universitetets engagemang i Station Linné minskade för några år sedan beslöt en grupp forskare, studenter och andra entusiaster att Station Linné kunde utvecklas bättre som en fristående institution. Den 12 januari 2008 bildades Föreningen Station Linné, som successivt tog över verksamheten. Den 19 december 2009 bildades Stiftelsen Station Linné med syfte att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling. Stiftelsen äger och förvaltar stationsfastigheten sedan 1 maj 2010.

Under de mer än tio år som stiftelsen drivit Station Linné har stora om- och tillbyggnader gjorts. Både södra och östra flygeln har byggts om och renoverats. Och under 2020 lades grunden till det nya boende med 28 rum som öppnade 1 maj 2021.

På sikt hoppas vi kunna bygga till Station Linné för att få plats för mer forskning och fler boende. Stiftelsen Station Linnés tillgångar kommer från privatpersoner, föreningar, företag, Medstiftare och Gynnare som donerat allt från 20 kronor till 50 000 kronor till stiftelsen. Det är dessa donationer som gör det möjligt att driva och utveckla Station Linné. Kom med du också och gör en värdefull insats för forskning, utbildning och miljöarbete i Sverige!

Medstiftarna och Gynnarna blir också livstidsmedlemmar i Föreningen Station Linné.
Din donation sätts in på Stiftelsen Station Linnés insamlingskonto bankgiro 673–1426. Märk talongen med ”Framtid” och glöm inte att ange din epost-adress. Det går utmärkt att bli Medstiftare eller Gynnare genom att sätta in mindre belopp i omgångar eller genom månatliga överföringar.

För mer information om att bli Medstiftare eller Gynnare, kontakta oss på telefon 0485-385 84 eller på info@stationlinne.se. Du kan även swisha ditt bidrag på 123 635 94 00. För enklare swishinbetalning kan du välja att använda QR-koden.

Vår första insamlingskampanj började 2008 och ledde till att Station Linné kunde köpas loss. Den andra insamlingskampanjen gjorde att vi kunde köpa marken norr om den ursprungliga fastigheten. Och sedan har det fortsatt på samma sätt under hela 10-talet. 2019 invigdes den nya butiken och caféet och butiken, ett resultat av donationer. 2020 kunde ett helt nytt fryshus sättas igång för att hålla vår världsunika insektssamling i minus 18 grader. Bygget finansierades med insamlade medel. Under våren 2021 kör vi igång vårt DNA-laboratorium som vi fått som gåva av välvilliga gynnare.