Föreningen Station Linné

Föreningen Station Linné bildades 2008 med syftet att verka för forskningsstationens fortsatta verksamhet och inriktning. Föreningens främsta funktion är att informera om stiftelsen och dess verksamhet, samla in medel till verksamheten samt allmänt verka för dess ändamål.

Föreningen värnar om att Station Linné ska fortleva, utvecklas och fortsätta producera förstklassig biologisk forskning och sprida kunskap.

Ta del i utvecklingen och stöd oss genom att bli medlem eller gåvogivare! Vi arrangerar årligen flera föreläsningar och aktiviteter och håller våra medlemmar och supportrar informerade om vad som är på gång.

Medlemskap i Föreningen Station Linné
Vuxen 100 kr/år
Stödmedlem 500 kr/år

Medlemsavgift betalas via bankgiro 254–8246, Föreningen Station Linné.

Du kan även swisha medlemsavgiften: 123 377 01 04. Ange namn, e-postadress och skriv vad inbetalningen avser.

För enklare swishinbetalning kan du välja att använda relevant QR-kod.