Upptäck södra Öland

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen söderut sträcker sig ett underskönt landskap och en unik kulturbygd. Området upptogs år 2000 på Unescos lista över världsarv. Anledningen är att Södra Ölands odlingslandskap i grunden är annorlunda än andra platser på jorden. Dels för att kalkberggrunden, det milda klimatet och öns geografiska läge har resulterat i unika förutsättningar för livet på ön. Men också på grund av ölänningarnas mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern.

Ett av de bästa sätten att uppleva vårt världsarv är att vandra eller cykla i det. Totalt finns det över 140 km vandringsleder på södra Öland. Läs mer om södra Ölands vandringsleder sodraoland.com/hela-sodra-oland-ar-ett-varldsarv/vandra-i-varldsarvet/ 

Stora Alvaret
Stora Alvaret är 260 kvadratkilometer stort (motsvarar cirka 43 300 fotbollsplaner) och täcker ungefär en femtedel av Öland. Mer än hälften av Stora Alvaret består av tunna jordar eller hällmarker. På dessa delar har det aldrig kunnat växa buskar eller skog. Däremot har det tidvis funnits skogsdungar där jordarna är tjockare. Klimatet, berggrunden och människan med sina betesdjur är de faktorer som skapat det alvar vi ser idag. Alvaren på Öland kan ge intryck av att vara opåverkade av människan men betesdjuren är helt nödvändiga för att denna unika miljö skall finnas kvar. Idag finns närmare 40 000 betesdjur på ön. Flera växter är unika för Öland, som Ölands solvända och Alvarmalört. Det finns även 35 olika arter av orkidéer på ön. Trots Ölands ringa storlek finns här 70 % av Sveriges alla insekter, inte minst en helt unik fjärilsfaun. 

Gråborg mellan Algutsrum och Norra Möckleby
Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största ringmurar i sitt slag. De äldsta delarna av borgen är anlagd under järnåldern (500-talet) och har använts ända fram till slutet av 1600-talet. Intill borgen finns en medeltida kapellruin Sankt Knuts Kapell och byn Borg med ett välhävdat odlingslandskap. En av gårdarna i byn har här sin gårdsbutik.

Sandby borg i Södra Sandby
Vid Sandby borg på Ölands ostkust har flera spektakulära fynd påträffats; rika smyckesgömmor bestående spännen i brännförgyllt silver utförda i germansk djurstil I och hundratalet pärlor och bjällror. Många av glaspärlorna har sitt ursprung i det romerska medelhavsområdet. I samband med utgrävningarna har kvarlevor efter minst tio obegravda människor påträffats. Än så länge har endast 1,3 % grävts ut, men det står klart att skattgömmorna och människoskeletten är samtida och delar av ett mycket kort händelseförlopp. Händelserna representerar ett fruset ögonblick ur historien.

Capellagården i Vickleby
En hantverksskola för gestaltande arbete grundad 1960, av möbelarkitekten Carl Malmsten. Vid sidan om utbildning i hantverk inom möbel, textil och keramik bedrivs också en ekologisk trädgårdsutbildning och en plantskola med örtagård, rosengård, fruktträdgård samt grönsaksodling. Sommartid anordnas en utställning, där studenternas arbete visas. Sommartid är café och butik öppna. Läs mer på www.capellagarden.se.

Nunnedalen söder om Vickleby
En lövskogsremsa på kanten av västra landborgen. Under våren är marken täckt av blå-, vit- och gulsippor. Här växer också vårlök samt flera arter av nunneört. Murgrönan breder ut sig över ett stort område och slingrar sig upp för många av de högresta ek- och askstammarna. 

Naturreservatet Beijershamn i Stora Frö
I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad och den började snabbt slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Beijershamn ur bruk.

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden en unik miljö med blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Beijershamn är en av Ölands viktigaste fågellokaler, både under häcknings- och flyttningstid. 

Eketorps borg i Eketorp
Sveriges enda återuppbyggda fornborg. Den första borgen byggdes på 300-talet under en period av välstånd på Öland. För att försvara sina ägodelar gick ett 20-tal hushåll samman och uppförde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent. Här erbjuds guidningar, brödbak, pilbågsskytte och annat historiskt pyssel, flera för barn. De dagar man har öppet är alla husen och museet öppna. I entrébyggnaden finns butik och mindre utställningar. Läs mer på www.eketorpsborg.se.

Naturrum Ottenby
Ett besökscenter som ligger i ett av Sveriges vackraste naturområden. Här finns information inför besöket i Ottenby naturreservat. De öppnar då våren är på väg och flyttfåglarna återvänder och avslutar säsongen med höstlovsaktiviteter i slutet av oktober/början av november då fåglarna flyttat söderut igen. I utställningen får man en inblick i fåglarnas liv, inte minst när det gäller deras imponerande förflyttningar över jordklotet. Utöver naturum finns restaurang Fågel Blå och möjlighet att uppleva ringmärkning på nära håll tillsammans med personalen på Ottenby fågelstation. Läs mer på naturumottenby.se.

Ottenby fågelstation 
Vid fågelstationen bedrivs en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar, fåglarnas svar på klimatförändringar samt fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner.

Fyren Långa Jan 
Med en höjd på 42 meter är Långe Jan landets högsta fyr. 197 trappsteg leder upp till toppen och utsikten över Östersjön och södra Öland är överväldigande! Ett besök här är uppskattat av både vuxna och barn.